Služby v oblasti duševního vlastnictví

Autorské právo
 • Naše advokátní kancelář se specializuje na specifickou oblast autorských práv ve vztahu k počítačovým programům, resp. software. Ošetříme pro vás rozsah oprávnění, vymezení tzv. pre-existentních děl nebo třeba nakládání se zdrojovým kódem.
 • Osvětlíme vám problematiku zaměstnaneckých děl a zajistíme, abyste mohli zaměstnanecké výstupy bez obav používat.
 • Cizí nám není ani autorskoprávní problematika v oblasti audiovizuální tvorby. Natáčíte reklamu, produkujete film? Obraťte se na nás.
 • Zabýváme se samozřejmě i právy souvisejícími s právem autorským (např. právy výkonných umělců) a zvláštním právem pořizovatele databáze.
 • Připravíme pro vás na míru jakoukoliv licenční smlouvu. Parametry licence nastavíme z perspektivy nabyvatele či poskytovatele, tak aby pro vás byla licenční smlouva opravdu výhodná.
Ochranné známky
 • Potřebujete ochránit svoji značku? Provedeme rešerši již registrovaných označení, doporučíme druh ochranné známky, navrhneme vhodná teritoria ochrany, připravíme přihlášku ochranné známky a provedeme vás celým procesem zápisu.
 • Umíme zajistit registraci ochranné známky v ČR (ÚPV), na Slovensku, v Německu, ve Velké Británii, pro celou EU (EUIPO), případně i v USA.
 • Zasahuje někdo do práv k vaší ochranné známce? Nastíníme vám možnosti obrany a pomůžeme vám dosáhnout efektivní ochrany vaší značky.
 • Vzhledem k tomu, že je nově umožněn i zápis shodných označení, jsme schopni zajistit služby monitoringu nově zapisovaných označení, abyste se mohli účinně bránit.
 • Zrealizujeme pro vás převod ochranné známky na jiný subjekt nebo poskytnutí práv k jejímu užívání licenční smlouvou.
Patenty a vzory
 • Vyvinuli jste unikátní řešení a potřebujete ho právně ochránit? Pomůžeme vám zvolit optimální formu právní ochrany formou patentu (vynálezy), užitného vzoru (nová průmyslově využitelná technická řešení), či průmyslového vzoru (designová řešení výrobku).
 • Naše advokátní kancelář pro vás zajistí celý proces registrace patentu, užitného vzoru, či vzoru průmyslového.
Know-how
 • Specializujeme se na ochranu vašeho know-how pomocí propracovaných dohod o mlčenlivosti, tj. NDA (non-disclosure agreement), které vytvoříme na míru přímo pro vaše podnikání.
Doménová jména
 • Smluvně pro vás ošetříme prodej nebo jiný převod domény a navrhneme bezpečné řešení realizace daného převodu.
 • Pomůžeme vám při řešení tzv. domain (cyber) squattingu, případně vás zastoupíme i v jiných doménových sporech, a to i v případě alternativního řešení (tzv. ADR).
Sporná agenda v oblasti duševního vlastnictví
 • Nabízíme též zastupování ve sporech týkajících se duševního vlastnictví. Ukradl vám někdo fotku, zasahuje někdo do práv k vaší ochranné známce? Obraťte se na nás a pomůžeme vám problém vyřešit.