Služby v oblasti ochrany osobních údajů

Data protection
 • Organizacím všech zaměření jsme schopni poskytnout podporu při implementaci GDPR a souvisejících předpisů.
 • Specialitou naší advokátní kanceláře je navrhování funkčních konceptů zpracování osobních údajů v rámci on-line a e-commerce projektů. Ozvěte se nám a podívame se na to společně.
 • Máme rozsáhlé zkušenosti s efektivním prováděním auditů ochrany osobních údajů, resp. GAP analýz.
 • V případě, že plánujete provádět riziková zpracování, zejména za využití nových technologií, pomůžeme vám s provedením DPIA (Data Protection Impact Assessment), resp. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
 • Nastavíme společně s vámi vnitřní procesy, a to včetně vedení požadované dokumentace (registr zpracování osobních údajů), reagování na požadavky subjektů dat a porušení zabezpečení (data breach).
 • Navrhneme vám odpovídající technická a organizační opatření pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR.
 • Zpracujeme pro vaši organizaci veškeré nezbytné vnitřní předpisy o oblasti ochrany osobních (interní směrnice).
 • Připravíme materiály pro splnění tzv. informační povinnosti dle čl. 13 GDPR, a to např. včetně formulářů informovaných souhlasů, komplexních zásad ochrany soukromí (Privacy Policy) pro digitální služby či zásad ochrany soukromí pro vaše zaměstnance.
 • Vytvoříme pro vás vzor smlouvy o zpracování osobních údajů (tzv. DPA), kterou je nezbytné uzavírat se zpracovateli osobních údajů při outsourcingu aktivit zpracování. Můžeme též vytvořit vzor tzv. data sharing agreement, která ošetřuje předávání osobních údajů mezi dvěma samostatnými správci, případně smlouvu o společném správcovství (tzv. joint controller agreement).
 • Poskytneme vám poradenství ohledně přeshraničního předávání osobních údajů, zejména do třetích zemí, které nemají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
 • Jako advokátní kancelář pro vás zajistíme též služby externího pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO) nebo poskytneme právní podporu internímu pověřenci.
 • Jsme schopni pro vaši organizaci zrealizovat jakékoliv školení v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pak školení zaměstnanců.
SPAM legislation
 • Poradíme vám, jak realizovat sběr kontaktů a mailingové kampaně v souladu s anti-spamovou legislativou.
Cookies
 • Provedeme pro vás analýzu používaných cookies, vytvoříme zásady popisující jejich typy (tzv. Cookie Policy) a poradíme vám i ohledně implementace cookie lišty.